Studie & Ontwerp van Elektrische Installaties

Rubbrecht Gert

Laagspanning

De term “laagspanning” wordt gedefinieerd in art. 4 van het AREI.

 

In de praktijk komt dit neer op de verdeling van de volgende spanningen :

Wisselspanning :

¨ 690 V

¨ 400 V

¨ 230 V

 

Gelijkspanning :

¨ 110 V

¨ 48 V

¨ 24 V

¨ 12 V

 

Andere spanning bestaan ook, maar komen minder vaak voor (vb. voeding van zware motoren op 500 VAC, voeding van elektronische componenten op 5 VDC, …)

 

In het domein van de LS kunnen de volgende studies aangeboden worden :

 

¨ Opmaak van een blokschema voor de spanningsverdeling;

¨ Opmaak van een vermogenbilan;

¨ Opmaak van een eendraadschema;

¨ Opmaak van een draadschema, zowel voor de vermogenverdeling als voor stuur-en controleborden;

¨ Inplantingsplan van de toestellen;

¨ Lay-out van de elektrische kasten;

¨ Opmaak van een kabellijst, aansluitlijst;

¨ Kabelberekeningen;

¨ Kortsluitstroomberekeningen:

¨ Selectiviteitsstudies;

¨ Opmaak van de materiaallijst;

¨ Specifieke elektrische berekeningen (vb. piekstroom bij inschakelen van condensatoren, harmonische distortie van de spanning in een bepaald punt van de installatie, …)

 

De kabelberekeningen en kortsluitstroomberekeningen kunnen gemaakt worden met specifieke programma’s zoals :

¨ ETAP;

¨ Caneco;

¨ 3EI;

¨ Ecodial;

¨ TR-Ciel;

¨ DOC Win

¨ xSpider;

¨ 

 

© Gert Rubbrecht