Als studiebureau onderschrijf ik de ethische code zoals opgesteld door de IEEE. De vertaling van deze code vindt u hieronder. De originele ethische code vindt u op de website van IEEE.

 

 

 

Wij, de leden van de IEEE, als erkenning van het belang van onze technologieŽn die de kwaliteit van het leven in de hele wereld beÔnvloed, en in het aanvaarden van een persoonlijke verplichting ingevolge ons beroep, naar de leden en de gemeenschappen die wij dienen, verbinden ons ertoe het hoogste ethische en professionele gedrag na te leven en zijn het erover eens :

 

1. om de verantwoordelijkheid te aanvaarden in het nemen van besluiten in overeenstemming met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het publiek en verbinden er ons toe om onmiddellijk de factoren te vermelden die een gevaar vormen voor het publiek of het milieu;

 

2. om echte of vermeende belangenverstrengeling zoveel mogelijk te voorkomen, en om deze bekend te maken aan de betrokken partijen indien deze toch bestaan;

 

3. om eerlijke en realistische vorderingen of ramingen op te stellen op basis van beschikbare gegevens;

 

4. om omkoping in al zijn vormen te verwerpen;

 

5. om een beter begrip van de technologie en zijn juiste toepassingen te promoten en de mogelijke gevolgen aan te geven;

 

6. om onze technische deskundigheid te onderhouden en te verbeteren en om technische taken voor anderen enkel te verrichten als we gekwalificeerd zijn door opleiding of ervaring, of na volledige openbaarmaking van relevante beperkingen;

 

7. om eerlijke kritiek te geven, te zoeken en te aanvaarden op technische werkzaamheden, om fouten te erkennen en te corrigeren, en om de bijdragen van anderen eerlijk te honoreren;

 

8. om alle personen eerlijk te behandelen, ongeacht factoren als ras, religie, geslacht, handicap, leeftijd of nationale herkomst;

 

9. om te voorkomen dat anderen gewond raken, hun eigendom, reputatie of werkgelegenheid aangetast worden door valse of schadelijke acties;

 

10. om de collegaís en medewerkers te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en om hen te ondersteunen bij het volgen van deze ethische code.

 

 

 

 

 

Studie & Ontwerp van Elektrische Installaties

Rubbrecht Gert

Ethische code

© Gert Rubbrecht