Realisaties

Studie & Ontwerp van Elektrische Installaties

Rubbrecht Gert

Als zelfstandig ingenieur :

 

® Studie van de elektrische installatie voor de Statische & Dynamische bewaking van de Pipe-Line (NAVO) in BelgiŽ

® Studie van een voorontwerp voor het reinigen van Jerrycans

® Assistentie bij de opmaak van de offerte voor de energierecuperatie op het Albertkanaal

® Voltooien berekeningen van een industriŽle site met het programma Caneco

® Studie voor het vernieuwen van elektrische borden voor BPO (Belgian Pipeline Organisation)

® Studie voor het plaatsen en sturen van noodafsluiters op brandstofreservoirs.

® Studie van de elektrische installatie voor schoolgebouwen.

® Studie voor het plaatsen van stopcontactenborden.

® Studie en opmaak bestek voor vermogenĖ en dataverdeling.

® Voorontwerp van een nieuw industrieel gebouw.

® Dimensioneren HS kabel.

® Assistentie bij de opmaak van een offerte voor een testinstallatie motoren

® Assistentie bij opmaak van een offerte voor Smart Grid installaties

® Studie van de elektrische installatie voor een cultureel centrum (elektriciteit, data netwerk, toegangscontrole, branddetectie, audio installatie)

® Studie van de elektrische installatie voor de renovatie van laboís voor onderwijs (elektriciteit, data netwerk, inbraakbeveiliging, branddetectie)

® Detailontwerp voor de elektrische installatie van een tank farm (hoogspanning, aardingĖ en bliksemafleidingsinstallaties, 690 V motoren, kabelberekeningen)

® Studie voor de vernieuwing van de HS installatie en de algemene laagspanningsverdeling voor een industrieel gebouw.

® Studie van de detailinstallatie voor een industrieel gebouw (vermogenverdeling, verlichting, bliksemafleiding, toegangscontrole, branddetectie)

® Controle van een nieuwe industriŽle installatie naar aanleiding van storingen op de installatie te wijten aan EMC.

® Analyse van de offertes voor de vernieuwing van HS installaties voor een tank farm. Dimensioneren HS en LS kabels.

® Studie voor de vernieuwing van algemeen laagspanningsborden

® Studie van de elektrische installatie en automatisering van een industrieel gebouw (vermogenverdeling, verlichting, branddetectie, automatisatie)

® Studie voor de uitbreiding van de HS verdeling voor een industriŽle site

® Selectiviteitsstudie van een HS installatie voor een petroleum opslagplaats

® Studie elektrische installaties voor een sluis, zowel de HS installatie met inbegrip van de aansluiting van de turbines (energieproductie) als de volledige LS installatie, met inbegrip van de stuurborden voor de hydraulische groepen

® Studie voor de vernieuwing van een HS cabine

® Selectiviteitsstudie voor de installatie na een UPS. Testen van de selectiviteit

® Testen en in dienst stellen van een pompinstallatie

® Assistentie bij de risico-analyse van oude elektrische installaties volgens Koninklijk Besluit van 4 december 2012

® Studie voor de integratie van nieuwe HS cabines in een industrieel netwerk. Nazicht instellingen beveiligingsrelais

® Studie voor de instellingen van de relais voor transformatorbeveiliging

® Narekenen van een bestaand HS net ter voorbereiding van de vernieuwing van de onderstations en de uitbreiding van de installatie, studie van de invloed op het HS-net door aansluiten van een windmolenpark

® Detailstudie voor het motoriseren van kranen in ATEX omgeving

® Detailstudie voor de installatie van een staalnametoestel in ATEX omgeving

® Opmaak van de beschrijving voor de offerte van een HS-motor voor een compressor, nazicht van de offertes

® Detailstudie van de elektrische voeding voor een wasinstallatie voor treinen

® Studie voor het plaatsen van een bijkomende pomp in ATEX omgeving

® Studie van de installatie van laadpalen en bijhorende HS stations op verschillende sites

® Nazicht en aanpassing van detailschemaís voor een ontrokingsinstallatie

® Assistentie ombouw elektrisch bord.

® Opmaak dossier elektriciteit voor woon- en zorgcentrum.

® Opmaak dossier elektriciteit voor industriŽle productiehal met burelen.

® Assistentie ombouw HS cabines (2 sites).

® Opmaak dossier elektriciteit voor uitbreiding loods.

® Studie elektrische installatie nieuwe industriŽle site.

® Nazicht detailstudie 3kV installatie.

® Berekeningen voor wind energie installatie, inclusief berekening van de verliezen

® Opmaak dossier uitbreiding HS installatie.

® Onderzoek naar voortijdige veroudering lampen in vernieuwde verlichtingsinstallatie

® Detailstudie nieuwe productielijn

® Opmaak dossier voor een parking met nieuwe HS cabine

 

 

© Gert Rubbrecht