Studie & Ontwerp van Elektrische Installaties

Rubbrecht Gert

Oude elektrische installaties

In het Belgisch Staatsblad van 21 december 2012 is het KB van 4 december 2012 gepubliceerd betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

 

Voor de volledige inhoud van het KB verwijs ik naar de tekst van het Staatsblad.

 

De conclusie is dat een installatie die dateert van voor 1 oktober 1981 (waar geen personeel is met de bevoegdheid BA4 of BA5) of die dateert van voor 1 januari 1983 niet noodzakelijk vernieuwd dient te worden.

 

Wat wel nodig is, is de opmaak van een risicobeoordeling van de gevaren van de elektrische installatie. Deze risicobeoordeling wordt uitvoerig beschreven in de bijlage 1 van het KB.

 

Verder is er eveneens uitvoerig beschreven in de bijlage 2 van het KB hoe het elektrisch dossier samengesteld moet zijn.

 

Gert Rubbrecht