Studie & Ontwerp van Elektrische Installaties

Rubbrecht Gert

ATEX

ATEX staat voor “Atmosphère Explosive” ofte ontploffingsgevaarlijke omgeving.

 

De basissen van de huidige reglementering zijn de Europese richtlijnen :

 

                 - de economische ATEX : richtlijn 94/9/EG

                 - de sociale ATEX : richtlijn 99/92/EG

 

De economische ATEX legt de veiligheidswaarborgen op waaraan de apparaten en de beveiligingssystemen moeten voldoen.

Deze richtlijn is bindend gemaakt door het KB van 22 juni 1999.

 

De sociale ATEX heeft tot doel het vermijden van explosieve atmosferen, het vermijden van de ontstekingsbronnen en het beperken van de gevolgen.

Deze richtlijn is bindend gemaakt door het KB van 26 mar 2003 .

 

Verder zijn er ook de artikelen 105 tot 108 van het AREI welke betrekking hebben op ATEX installaties.

 

Indien er op een site explosiegevaarlijke producten gebruikt worden, of indien er een vermoeden bestaat dat sommige producten explosiegevaarlijk zijn, dan dient een zogenaamd “explosieveiligheidsdocument” aangelegd te worden (zie AREI art. 106 en KB van 26 mar 2003).

De inhoud van een dergelijk dossier omvat :

¨ Een beschrijving van de installatie;

¨ Een beschrijving van de arbeidsplaats;

¨ Een beschrijving van de gebruikte brandbare producten;

¨ Een beschrijving van de werkprocedures;

¨ Een beschrijving van de aanwezige personen;

¨ Het zoneringplan;

¨ De beoordeling van de risico’s op explosie;

¨ Preventieve beschermende maatregelen met betrekking tot het materiaal;

¨ Organisatorische maatregelen;

¨ Overzicht van de gebruikte toestellen;

¨ Rekennota’s van de Eexi installatie;

¨ Bijlagen (o.a. al de attesten van de Eex toestellen)

 

De rekennota’s met betrekking tot de Eexi installatie dienen geleverd te worden door de ontwerper.

 

© Gert Rubbrecht